Background Image
Previous Page  12-13 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 12

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 13

Undervisning av døve barn i Kina er en suksesshistorie

Wu Anan takker for seg

Døve førskolebarn i Kina fikk ikke opplæring i og på tegnspråk. I 2002 slo Signo i

Norge og Amity Foundation i Kina seg sammen til prosjektet ”SigAm”. Nå kan det

krysses av for ”oppdrag utført”.

Internasjonalt

P

rosjektet har nådd sine mål,

og tospråklig opplæring for

døve fortsetter. Vi møtte

tospråklighetens ”grand old

lady” i dette prosjektet, Wu

Anan. Nå har hun fylt 60 år og går av

med pensjon.

– Jeg er stolt over hva jeg har fått

til og vært en del av, sier Anan.

Måtte lære alt fra grunnen

I 1990 startet Wu Anan i Amity

Foundation som sosialarbeider. Hun

fikk oppgaven med å bygge opp en

førskoleklasse for døve barn, og de

skulle lære å høre og snakke. Anan

visste ingenting om døve, ingenting

om tegnspråk eller om døveskoler.

Hun tok noen kurs for å lære.

Smart tilnærming

Leder av internasjonal avdeling på

hovedkontoret i Signo forteller.

– “SigAm bilingual teaching of

the deaf» startet i 2004. Fem skoler

fra Jiangsu-provinsen øst i Kina ble

med. Prosjektet begrunnet tospråklig

tilnærming med døve elevers rett til å

få opplæring i og på tegnspråk. Denne

rettighetsbaserte tilnærmingen var

ny for Signo. Ved å legge oss tett opp

mot menneskerettighetene, oppnådde

vi både gjennomslag og utfordringer.

Kina vedtok tegnspråk som

metode

Fram til 2007 var det ikke annet enn

oral metode i skolene. Men prosjektet,

som startet som et eksperiment og

forsøk, oppnådde anerkjennelse.

Læreplanen sa nå at tegnspråk kan

brukes som metode i undervisningen.

– Det var et langt skritt i riktig

retning og en viktig milepæl for

prosjektet, sier Saltnes.

Ikke alt i samme retning

– Samtidig har dette vært

kontroversielt, fortsetter Saltnes.

– Fremdeles ønsker ikke alle

tegnspråk velkommen. Det er ikke

snakk om å anerkjenne tegnspråk

som språk foreløpig. I 2007 ville ikke

skolen i Nanjing, der det hele startet,

være med lenger. De hadde mer tro på

oral-metode og tegn-til-tale.

Modig førstedame

Wu Anan har nådd sin aldersgrense,

men kan ikke legge sin livsgjerning

helt bort. Hun vil fortsatt være

engasjert. Hun var og er en modig

dame som tør å si i fra.

Hva har vært ditt viktigste bidrag til

SigAm?

– Engasjement og involvering.

Og å gjøre døve barn stolte. Jeg føler

at jeg må dele det jeg har lært. Min

mening skal bli hørt!

To av dem, Stanislav Morávek

og Anna Šmehilová, er sosial­

arbeidere og tegnspråktolker. De

to andre, Michaela Lukyová og

Renáta Bírová, er pedagoger. De

besøkte Signo i Oslo og i Andebu,

Oslo Voksenopplæring Skullerud

og Vetland skole. I tillegg til Signo

var Ål Folkehøgskole og kurssenter

samarbeidspartner for slovakene.

– Vår oppgave var å vise gode

eksempler på bruk av tegnspråk

på arbeidsplasser og skoler her

i Norge, sier avdelingsleder i

internasjonal avdelingen, Knut

Rune Saltnes

Mulig å søke fond i EU

Slovakene ville se hvordan døve­

arbeidet arter seg i Norge og

besøket ble finansiert via EØS-

midler. EU og EØS har mange

fond det er mulig å søke på til

forskjellige prosjekter, besøk og

studiereiser.

– De ville først og fremst se

på skoletilbudet vårt, men var

også interessert i arbeids- og

botilbudene. Dessuten står

tegnspråk sentralt for dem,

slik det gjør for oss, fortsetter

Saltnes. Hele prosjektet og

Slovakia – Norge

Noe av det Signo gjør for å ivareta kommunikasjonen

mellom døve og hørende i europeisk sammenheng, er

å si ja til å ta imot fagpersonell på studietur. I midten

av oktober 2014 kom fire slovaker fra organisasjonen

EFFATA til Norge.

Av Elisabeth Moe

hensikten har utgangspunkt i

hvordan kommunikasjons- og

informasjonsbarrierene døve

møter, kan minimeres. Det ble også

arrangert flere tegnspråkkurs i

prosjektperioden.

Fornøyde

– Dette besøket gav oss stor

inspirasjon som vi skal ta med oss

tilbake til Slovakia, takk til Knut

Rune Saltnes og Signo som tok imot

oss og koordinerte disse dagene,

sa sosialarbeider og tolk, Anna

Šmehilová den siste dagen de var her.

Du kan lese mer om institusjonen

EFFETA – Centre of St. Francis of Sales

på internett.

Hva har vært det største?

– Å se utviklingen hos de døve

lærerne. Hun er ikke i tvil.

– Se glade elever som

kommuniserer på tegnspråk

med sine foreldre, skoleledere

som brenner for sine elever

og konseptet tospråklighet,

myndigheter som legger

forholdene til rette. Jo, jeg er stolt

over hva jeg har fått til og vært en

del av.

Nå er familien viktig og hun vil

bruke mer tid på sin mor og datter

som bor i andre verdensdeler.

Besøk fra Kina

Fra 10. til 14. november hadde

Signo besøk av seks personer

fra Kina. De ville se hvordan

vi gjennomfører opplæring

på tegnspråk og se hvilke

muligheter døve har for arbeid.

Hjemme i Kina har disse

ansvar for opplæring av

døve på hvert sitt sted. En

professor som skal bygge opp

tegnspråkundervisning ved

høgskolen i Nanjing var også

med. De var i Oslo, Andebu og

på Høyskolen i Sør-Trøndelag

(HiST) i Trondheim. Wu Anan

(til høyre i bilde), har jobbet i

Amity Foundation i 24 år og har

vært i Norge mange ganger.

Denne gangen var hun med

som tolk og reiseleder.

Ansvarlig for besøket var leder

for internasjonal avdeling i

Signo, Knut Rune Saltnes.